Relationel koordinering

11. januar 2016

 

ACT! Har i samarbejde med Bo Vestergaard fra Fair Proces skabt nogle temadage, hvor samtlige personel fra Ældrecenter Dalvangen i Glostrup kommune arbejdede med at optimere deres relationelle koordinering: Læs mere om relationel koordinering her og Bo Vestergaard her
Udgangspunktet var at forbedre kvalitet af det tværgående samarbejde omkring de ældre borgere og beboere, der ofte følte at tiden var et issue..Dagen handlede om at deltagerne selv skulle genere små men effektive ændringer for at kunne ændre evt. samarbejdsprocesser. Dagen igennem arbejdede vi med oplæg, skuespil og gruppearbejde.


Kunden udtaler om dagen:
Det var genkendelige situationer i skuespillet, bl.a. nattevagtssituationerne, hvilket man også kunne høre på medarbejdernes latter og kommentarer.
Selve måden med skuespil gjorde, at medarbejderne kunne forholde sig til situationerne, og det gav dem noget konkret at snakke om og reflektere ud fra.

Dagen var en proces, hvor de fik en oplevelse af, at de kunne fortælle de gode historier. Hvilket der bestemt skal være plads til. Men det betød også, at de turde lufte problematikkerne.
Fagpersonalet fik lavet konkrete løsningsmodeller, som lederne vil gennemgå på et ledermøde.

Medarbejdere og ledere har fået nogle redskaber og er blevet gjort opmærksomme på, at vi skal arbejde mere på tværs for at kunne frigive nogle ressourcer, som tid. På den måde kan vi give borgerne en oplevelse af en mindre stresset hverdag. Det kræver noget ledelsesopbakning og bevågenhed.


Karina Krichau
Konsulent for ældreområdet, Glostrup kommune