Rehabilitering - Styrmand ved roret i eget liv

31. marts 2016


Kært barn har mange navne…Fælles er dog at mange kommuner arbejder med rehabilitering som omdrejningspunkt i forhold til deres borgere. Hvad enten det er på det sundhedsfaglige område, som plejehjemmene, sygehusene, genoptræningsforløb mv. eller på det socialpsykiatriske område, hvor ACT! har et løbende samarbejde med Gentofte kommune ang. deres psykisk sårbare borgere.

 

Her har ACT! været med til at hjælpe med at skabe borgerkonferencer/temaaftener for at sætte fokus på samarbejdet mellem fagpersonalet/kontaktpersoner, borgerne selv og ikke mindst de pårørende

 

Læs mere her fra vores samarbejde med Gentofte kommune her

 

Vi glæder os over at skulle gentage succesen igen i foråret i uge 23, hvor vi involvere de pårørende på netværksaftener – fokus er på rehabilitering og brugen af netværk – mere om dette senere

 

Læs mere om de metoder vi tager i brug på disse konferencer her
Hvis vi kan inspirere jeres kommune – så tag endelig fat i os og lad os tage en snak