ACT! Har gennem en række borgerkonferencer understøttet at borgere fra Gentofte kommune har fået en forståelse for hvad rehabilitering og det at være ved roret i eget liv, virkelig betyder. Gennem forumteater skabte vi 3 små realistiske situationer, hvor deltagerne genkendte sig selv både i mødet med jobkonsulenten – dagligdagen og samarbejdet med egen kontaktperson og ikke mindst hvordan ens netværk kan bruges. Deltagerne var borgere fra handicap og fra socialpsykiatrien.


Om skuespillerne fra ACT!
Christian formår simpelthen at ramme mange af de typer af borgere vi har med små minimale virkemidler Amira er altså også go med ”de flagrende arme”, hvor hun spiller den unge borger og job-damen, der er seriøs og bestemt. Birgitte var også særlig god til at portrættere de her autoritets ”Kirsten`er” som vi kender fra vores fag – Og det gjorde at de i kontrasten til hinanden, virkede meget realistiske og har noget at spille op imod i forhold til hinanden.

Omkring konferencerne - Udtalelser fra borgerne selv
Det var spændende, super og dejligt.
Hvor var det et godt emne I tog op omkring
arbejdsløshed og jobsøgning i disse tider
Jeg var særlig modig da jeg lavede netværk og det var godt ! ;-)
Jeg synes det var supergodt og derfor kom jeg alle tre gange

Omkring forumteatermetoden – Udtalelser fra personalet
Hvor kan den forumteaterform meget – den skaber balance mellem
formidling og dialog uden at blive banal
Den måde at arbejde på ku vi godt bruge flere steder

Omkring processen – Udtalelser fra udviklingskonsulenterne, der hyrede os ind
I kan noget unikt her, I måden I tilgår sårbare borgere på
Deltagerne oplevede et trygt intimt rum, hvor deltagerne kunne formulere tillidsfulde sætninger omkring svære emner som ensomhed mv. Og en ligeværdig dialog der gik på både borgere og personaleMette Hemmingsen

Socialpædagogisk konsulent

 
Anne Mette Harder

Fagkonsulent med fokus på socialpsykiatri og sundhed

 


 


ACT! afholdte en workshop omkring at bygge og skabe netværk som psykisk sårbare borgere. Hvordan gør jeg – hvad skal jeg være opmærksom på og hvad med andre netværk, som ikke involvere min familie, men måske tankpasseren mv.
For yderligere information kontakt ACT! og hør om hvordan en workshop tilpasses målgruppen