Netværk og rehabilitering

13. september 2016

 

Al forskning viser at netværk er en meget vigtig del for succes i borgernes rehabiliteringsproces.

Gentofte kommune har endnu engang samarbejdet med ACT! til en række borgermøder. Deltagerne som var psykisk sårbare og handicappede borgere fra Gentofte kommune, var sat i stævne for at snakke om en netværksstrategi for Gentofte kommune. Sammen med socialpædagogisk personel og de pårørende fik de snakket om hvad der er vigtigt, når man har lidt eller ringe kontakt til omverdenen og om hvordan man får skabt sig et netværk – og ikke mindst hvordan man kommunikere med dem.

ACT! hjalp dialogen i gang gennem konkrete dilemmaspil, der viste en genkendelig hverdag, som deltagerne så var med til at formulere en strategi ud fra. Læs mere om metoden her