"Det er en dag…jeg vil kunne huske i mange år…. "

12. december 2016


Dette var et af udsagnene, da ACT! fik trænet samtlige ledere på syddanske erhvervsskoler.
Lederne skulle trænes i at kunne varetage MUS på en ny måde, hvor kommunikation og dialog er i højsædet:

Lederne på Syddansk Erhvervsskole skal i 2017 gennemføre MUS ud fra et nyt koncept, hvor en del af dialogen skal tage udgangspunkt i nogle skalaer/selvevalueringer i forhold til kompetenceprofiler.

De ca. 50 ledere skal således kunne håndtere forskellige slags samtaler og perspektiver/holdninger til disse evalueringer. Vi har, med stor fornøjelse, brugt skuespillerne fra A-ct til at hjælpe os med at træne, ud fra forskellige scenarier og medarbejderprofiler. Lederne har givet meget positive tilbagemeldinger på træningen og flere har endda udtrykt at; ”det var en dag, som jeg vil kunne huske i mange år frem”. Det har været meget givtigt at kunne træne forskellige kommunikationsstile overfor neutrale personer, således at vi nu er klædt bedre på til at kunne tilbyde vore medarbejdere, nogle konstruktivt udviklende samtaler. Alt i alt en rigtig god og lærerig oplevelse”
Lars Skibdahl, Campuschef, Syddansk erhvervsskoler