Sosu vejledere i Region Nord

27. december 2016

 

En dag omkring vejledning og kommunikationen med eleven.
Vejledere fra sosu-uddannelserne er mange steder vant til at bruge forumspil og forumteater som en fast metode under forløbet.
Det var derfor ikke nogen overraskelse for deltagerne fra Region Nordjylland, der blev introduceret til en hel inspirationsdag med mulighed for at arbejde med vanskelige situationer, udveksle erfaringer omkring det at være vejleder for kommende sosu-assistenter og hjælpere og komme med nye løsninger på måder at gribe situationer an på.

ACT! brugte 2 skuespillere til at sætte fokus på de dilemmaer som kan opstå som vejleder.
Hvad enten det er kollegerne og tid, en frustration over samspillet mellem skolerne og arbejdspladsen samt selve kommunikationen med en elev, der måske blander professionelle og private relationer ind i arbejdet. Håndteringer blev forslået og afprøvet, grin og genkendeligheder skabte energi og begejstring og refleksioner over egen praksis blev omdrejningspunktet for at ny læring opstod.

Deltagerne udtrykte det således om dagen:
Spændende, anderledes og fængslende

Det karikerede skuespil gik ind i deltagerne, der kunne identificere sig med eller tog afstand fra vejleder karakterens tilgang.

Proceskonsulenten formåede at gribe kommentarerne fra salen og de blev omsat af skuespillerne på en fantastisk illustrativ måde.

Strukturen på dagen var god, det var godt med de kommunikative oplæg, øvelser, genkendelige scener, gode dilemmaer, og det har givet mere mod på samtalen for den enkelte vejleder fremadrettet, og givet perspektiver i kommunikationen.

Vejlederne og øvrige deltagere melder alle tilbage at det har været en læring og spændende dag, Med en udbytterig metode.

Alle i gruppen har oplevet et meget godt og konstruktivt samarbejde. Alt har været velforberedt, i godt tid og i et rigtig godt samarbejde.

”Især bevidstgørelsen om hvor meget det nonverbale sprog betyder”.
”Det blev tydelig, hvor væsentlig det er at der er en gensidig respekt for hinanden og at der er en vis form for ligeværdighed i en samtale.
Ligeledes at der er en fælles forståelse af, hvad det er samtalen går ud på

Netop det at skuespillet illustrerede ovenstående medførte at det blev til næsten ”kropslige oplevelser ” man som deltager kunne identificere sig med eller tog afstand fra, gjorde det godt og brugbart i de efterfølgende drøftelser.

Drøftelser om det teoretiske oplæg har efterfølgende været nødvendige og inspireret til at anvende nogle af modellerne hvor det bliver muligt at praktiske og nærværende situationer bliver koblet til det teoretiske oplæg – især det oplæg om motivation og kompetencer.

General oplevelse af at man har nye muligheder ift. elevsamtaler der er udfordrende.