Gentofte Håndarbejdsværksted


ACT! har afholdt et kursus for Gentofte Håndarbejdsværksted. Et værested for psykisk sårbare borgere. Kurset handlede om at håndtere konflikter på arbejdspladsen – i det her tilfælde beskyttet værksted. Deltagerne blev involveret i at tage ansvar for det psykiske arbejdsmiljø og snakke om, hvad der skal til for at alle kan være her og ha det rart med hinanden.
Endnu engang blev forum teater en givtig metode, hvor deltagerne kunne ”se sig selv udefra”