Så du også Rita og Åges sidste dans…..?

3. maj 2017


Demens er et emne, der er kommet meget på dagsordenen i år – ikke mindst på grund af dokumentaren omkring Rita, der som pårørende til demensramte Aage, viste den svære og menneskelige side af denne sygdom og de mange dilemmaer, som kan følge med.
ACT! vil i et samarbejde med ældresagen også være med til at sikre at vi fortsætter med at reflektere over og debattere dette svære emne. Vi vil være at fnde på Folkemødet på Bornholm og senere hen på året til ældrekonference på Nyborgstrand. Hvor emnet netop er de pårørende og den demensramte. Ses vi?
Læs om metoden vi benytter os af her
Mere info følger i kommende nyhedsmoduler