Hvad synes du om det her? Motion som krav

12. oktober 2017
ACT! skal sammen med Azets employee sætte fokus på dilemmaer i efteråret som HR-folk kan stå i omkring eksempelvis at sikre motion på arbejdspladsen: Er det en del af det psykiske arbejdsmiljø eller en overskridelse af folks private sfære? Hvad tænker du og hvad vil du være med til på din arbejdsplads?
Læs mere om vores formidlingsform til disse netværksmøder her