Tillidsrepræsentantens dillemaer

26. november 2017


Bibliotekarforbundet, Teknisk landsforbund og tillidsrepræsentanter
Man står hele tiden i roller, der udfordrer én i kommunikationen som Tillidsrepræsentant: man er alt lige fra Formidler, (U)formel Leder, Konfliktmægler, Forhandler, Kollega, Kommunikatør, Facilitator, Motivator osv.
Hvordan siger jeg det bedst, hvordan motiverer jeg gruppen, Hvordan navigerer jeg bedst mellem ledelse og medarbejdere? Hvordan navigerer jeg bedst mellem det at være kollega professionel/personlig) og at være TR (professionel)? Hvordan får jeg ting igennem hos ledelsen? osv.
Alt sammen kræver det en grundlæggende viden omkring kommunikation og nogen gange konfliktforståelse. I ACT! samarbejder vi med både bibliotekarforbundet og Teknisk landsforbund og giver muligheden for at deltagerne kan arbejde med nogle modeller og kommunikationsværktøjer. Værktøjerne er generelle og kan bruges som privatperson såvel som i professionelt regi – Deltagerne på dagen reflekterer og arbejder med værktøjerne ind i genkendelige arbejdssituationer som de oplever som udfordrende.
Formen på dagen er et slags laboratorie, hvor deltagerne får mulighed for at afprøve, reflektere over og håndtere konflikter og dilemmaer, man kan stå i som TR.
Dette gør vi igennem formen forumspil (Læs mere her) Dvs. de skaber en række rollespil, som vi arbejder med i rummet.
Når dagen er omme har deltagerne viden delt med hinanden, afprøvet og fået en række værktøjer omkring kommunikation, som kan bruges ind i deres arbejde som tillidsrepræsentanter og dermed gøre det nemmere at stå i rollen(erne).

Mange tak for sidst – jeg var meget tilfreds med dagen og de ting vi fik frem. Det var lige som jeg gerne ville have det og havde tænkt det igennem

Lone Rosendal

 Specialkonsulent, Bibliotekarforbundet