Pharmakon og feedback forløb i 2018

9. april 2018
ACT! lavede en pilotdag i 2017 for leder og chefgruppen hos Pharmakon. Lederne blev så begejstrede for den aktive måde at træne feedback på overfor en skuespiller. Det blev derfor besluttet at samtlige 170 medarbejdere og chef/ledergruppen skal trænes i at kunne give konstruktiv feedback til hinanden her i 2018. Målet er at optimere den professionelle adfærd for i sidste ende at give Pharmakons kunder den bedste service.
ACT! står for træningsdagene samt oplæg om situationsbestemt ledelse og JTI.
Er du nysgerrig på hvordan vi kan understøtte en konstruktiv feedback kultur hos jer, så kontakt os på 87416964 eller send en mail på info@a-ct.dk