Sex&Samfund og grænseoverskridende adfærd

4. november 2018
ACT! varetager ind imellem opgaver, hvor vi klæder andre konsulenter, undervisere og fascilitatorer på, til at kunne varetage teaterbaserede metoder.
Metoder, der kan give deltagerne i en workshop en særlig kropslig oplevelse og dermed højne indlevelsen og refleksionsniveauet omkring alvorlige emner.

Således underviste en konsulent fra ACT! en række konsulenter fra Sex og samfund omkring metoden forumspil.
Emnet var grænseoverskridende adfærd bla. Unge, og hvordan man kan sige fra. Workshoppen gav deltagerne en indsigt i, hvordan man fasciliterer forumspil eks. hos en erhvervsklasse, gymnasieklasse eller lign.

Er du nysgerrig på hvordan eller står du måske selv med en opgave, der ku bruge en anden tilgang og metode, så kontakt os på info@a-ct.dk og hør mere.