Spar Nord og en ”træningspilot”

11. marts 2019

 
ACT! og Spar Nord tester en workshop af, for 12 topledere i Spar Nord.
Ideen er at undersøge om samtlige 170 ledere skal trænes i den svære samtale. Klassiske workshops involverer tit at lederne sidder i små rollespil og træner overfor hinanden med mere eller mindre succes. Ofte fniser man lidt af situationen og tilsidesætter lidt situationens alvor.


Hos ACT! træner vi lederne overfor professionelle erhvervsskuespillere der agerer rollerne som medarbejdere. Skuespillerne er trænet i at kunne sætte sig ind i enhver type virksomhedskultur, sprog og organisationsstruktur. På den måde bliver træningen så virkelighedsnær som overhovedet muligt.

Det gode er samtidig at det trygge læringsrum giver plads til, at lederne kan fejle og afprøve uden konsekvenser for virkeligheden. Men læringen integreres hurtigere og bedre end ved almindelig træning.

Inden vi kaster samtlige ledere ud i denne type træning kan Spar Nord igennem en enkelt testworkshop få en effektmåling og vurdering af selve træningen. Vi glæder os meget til samarbejdet og det kommende samarbejde

Ku du være interesseret i et lignende set-up. Så kontakt os for yderligere sparring på 87416964