Metoder - interaktivt teater

 

ACT! snakker ikke bare om det - vi gør det!

Det er grundlaget i vores arbejde med oranisationsudvikling, forandringsprocesser, lederudvikling og personaleudvikling - fra tanke til handling!

 

Interaktivt teater giver læring og engagement

Involvering, refleksion og vidensdeling er omdrejningspunkt for alle vores metoder. Deltagerne skal engagere sig aktivt og selv nå frem til løsningerne. Her benytter vi ofte interaktivt teater.

Det skaber engagerede medarbejdere med en fælles referenceramme og er et godt udgangspunkt for vidensdeling og en fælles kultur.

Vi benytter forskellige interaktive læringsprocesser - for eksempel interaktivt teater og andre processer, der sætter deltagerne aktivt i spil - overfor hinanden eller overfor trænede erhvervsskuespillere.

 

Læring som en kropslig erfaring - Træning til virkeligheden

Ny viden og ny adfærd forankrer sig hurtigere, når du spiller situationer igennem overfor en professionel skuespiller - for eksempel i interaktivt teater. Det gør den, fordi du inddrager kroppen og sanserne til at tilegne dig denne nye viden med. Det vil sige, at det bliver til viden, der kan bruges i hverdagen. 

ACT!s konsulentarbejde tager desuden udgangspunkt i en systemisk tankegang.

Hvad er systemisk tænkning?

 

ACT! skræddersyr alle løsninger til den enkelte kunde

Fælles for alle vores ydelser er, at vi skræddersyr alle opgaver i samarbejde med kunden, så hvilke metoder er afhængig af opgavens type.