Teknisk landsforbund

 

ACT! afvikler løbende workshops med fokus på tillidsrepræsentantens dilemmaer i forhold til ledere og kollegaer på Teknisk Landsforbunds TR-Uddannelse.

"Jobbet er at illustrere, at dilemmaer/svære situationer for en tillidsrepræsentant altid har forskellige udfaldsmuligheder samt at tillidsrepræsentanten skal være åben for flere løsningsmuligheder.
Et centralt udbytte for deltagerne er, at der i et dilemma/vanskelig situation altid er flere muligheder for at angribe og løse situationen.
Ved den efterfølgende mundtlige evaluering næste dag er der et bredt spektrum af mulige anvendelsesformer hos deltagerne i deres hverv som TR.
Herudover er spillet en øjenåbner for deltagerne, der via spillet og deres egen ageren får syn for sagn på, at de – som TR – har flere instrumenter at spille på. Og der er ingen tvivl om, at en del af deltagerne vil tænke i dilemmaspil ind i deres gøren og laden fremover som TR.
Samarbejdet med ACT har være upåklageligt. De indgåede aftaler overholdes altid til punkt og prikke, og der er altid en evaluerende telefonsnak efterfølgende."

Erik Jensen
Faglig konsulent
Teknisk Landsforbund


Hvordan tager man godt imod folk, der vender tilbage fra et stressforløb? Hvad skal man være opmærksom på, som kollega, leder, Tillidsrepræsentant eller arbejdsmiljø repræsentant – hvordan reagerer vores hjerner efter at have været udsat for et langt forløb med stress?
Dette var bare nogle af spørgsmålene, som deltagerne fra Teknisk Landsforbund stillede på en dag, hvor ACT og StressTænketanken havde slået folderne sammen og gav både et vidensoplæg samt et refleksivt forum, hvor de kunne afprøve forskellige håndteringsmuligheder i forbindelse med stress og stresshåndtering.
Vil du høre lidt mere om hvad deltagerne tog med sig…så kontakt ACT! For at høre mere….